PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krušné hory » Chomutov

Chomutov

Chomutov leží na levém břehu říčky Chomutovky v Chomutovsko-teplické (mostecké) pánvi při úpatí Krušných hor. Nedaleko hranic se Spolkovou republikou Německo.
První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1264 zřídili svou komendu. Ve 2. polovině 14. století byly kolem města vybudovány kamenné hradby se čtyřmi vstupními bránami. Od 16. do 18. století se v blízkosti Chomutova těžil kamenec, uhlí, železné rudy a pozůstatkem tohoto dolování je nynější Kamencové jezero na východním okraji města.
Ve středu města se dochovalo množství historických památek, které tvoří památkovou zónu. Při severozápadní straně náměstí stojí budova původní řádové komendy (později zámku), která je od roku 1607 městskou radnicí. K radnici přiléhá nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel sv. Kateřiny, dokončený roku 1281. Na protější straně severní části náměstí stojí pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a v jeho těsné blízkosti 53 m vysoká Městská věž, která v letní sezóně slouží jako vyhlídka. Při jižním konci náměstí stojí raně barokní kostel sv. Ignáce. K východní straně kostela přiléhá tzv. Špejchar, budova z počátku 17. století, v níž měli jezuité původní kostel. Dnes slouží jako galerie. V jižním sousedství kostela sv. Ignáce se nachází Jezuitská kolej z přelomu 16. a 17. století, nyní sídlo Oblastního muzea. Z gotických měšťanských domů stojí za zmínku zejména pozdně gotický dům č.p. 9, řečený Collinův při severovýchodním konci náměstí.
Chomutov je východiskem pro výlety do Krušných hor. Z města vede celá řady značených turistických i cyklistických tras. U jižního okraje města je vybudována soustava několika rybníků. U severního okraje města se rozkládá také několik rybníků a Kamencové jezero. Nedaleko severního břehu Kamncového jezera najdete ojedinělý Podkrušnohorský zoopark. Nad severním okrajem Chomutova se zvedá vrch Strážiště s vyhlídkovou věží, lyžařským vlekem a sjezdovou tratí. Západním a severním směrem od města je viditelná linie bunkrů. Jeden z bunkrů je opraven a sídlí v něm muzeum zvané Bunkr Na kočičáku. V blízkosti Chomutova v údolí Chomutovky se rozkládá přírodní park Bezručovo údolí, který je oblíbeným výletním místem. Přímo ve městě je pro sportovní vyžití zimní stadion, městská sportovní hala, městské lázně, golf, minigolf.

Městské informační centrum - Chelčického 99, 430 28 Chomutov, tel.: 474 637 460, fax: 474 637 462, e-mail: info@modua.cz

Oblastní muzeum v Chomutově - muzeum najdete v budově historické radnice na náměstí. Stálé expozice: Gotické umění na Chomutovsku, Lapidárium, Pravěk Chomutovska, Z renesančních a barokních sbírek muzea, Historická lékárna. V areálu muzea v bývalém jezuitském gymnáziu je instalována expozice Šalom - Kapitoly z historie Židů v severozápadních ČecháchWeb: 

Podkrušnohorský zoopark - v unikátně členěném přírodním prostředí na ploše téměř 120 ha můžete shlédnout tuleně, zubry, takiny, pižmoně, medvědy, rosomáky, charzy, vlky a jiné šelmy, ale i hady, ptáky nebo opice. Chovají zde více jak 1000 kusů zvířat ve 190 druzích. Po areálu zooparku jezdí vláček Lokálka Amálka. Do výběhu Eurosafari se dostanete Safari Expresem, vše s výkladem průvodce. Pro děti je zde Dětská zoo, dětské hřiště, spousty atrakcíWeb: 

Kamencové jezero - je jediné kamencové jezero na světě. Vzniklo zatopením dolů v kterých se těžil kamenec a síra. Složení vody vylučuje jakýkoliv organický život kromě prvoků. Lidskému zdraví je však tato voda velmi prospěšná. Písčité i travnaté pláže a upravená mola vám poskytnou pohodlí při slunění a koupání. Nenechte si ujít ani aktivní odpočinek se širokou nabídkou sportovního vyžití, třeba při vodním lyžování.

Areál ČS opevnění z let 1936-1938 "Na Kočičáku" - areál se nachází cca 3 km severně od Chomutova a je součástí linie lehkého opevnění stáčející se kolem vrchu Na Kočičáku. Nachází se tady celkem šest zpřístupněných objektů vz.36 a jeden vz.37, obnovené zákopové systémy, protitankové překážky a střelecké průsekyWeb: 

ChomutovChomutov
Náměstí
Divadlo v ChomutověDivadlo v Chomutově
Divadlo
Sloup Nejsvětější Trojice v ChomutověSloup Nejsvětější Trojice v Chomutově
Sloup Nejsvětější trojice
Fotografie uživatelů
Skanzen Stará Ves (Chomutov)
Panský rybník
Panský rybník
kostel Sv.Barbory Chomutov - Horní Ves
kostel Sv.Barbory Chomutov - Horní Ves
park Chomutov - hudební altán a pomník
Chomutov - Husovo náměstí
Chomutov - vyhlídková věž kostela
Chomutov -staré náměstí
Chomutov - stará fara
Chomutov - stará radnice
Chomutov - Kostelní ulička

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Chomutov: Kamencové jezero - molo
Chomutov: Kamencové jezero - molo
Chomutov - Hvězdářská věž
Chomutov - Hvězdářská věž
Chomutov - Městská věž
Chomutov - Městská věž